Ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“
„Mėlynojo angelo" ženklas suteiktas Knauf AMF GmbH & Co. KG gaminių grupei AMF-THERMATEX ACOUSTIC RANGE, AMF-THERMATEX ir AMF-ECOMIN.

Jau 2008 metais Knauf AMF siekė „Mėlynojo angelo“ ženklo. Prašymas kabamosioms luboms tuo laiku buvo visiškai nauja, ir todėl Federalinė aplinkos tarnyba ir RAL gGmbH privalėjo pirma sukurti suteikimo pagrindus šios rūšies gaminiams.

2009 m. viduryje buvo išleistas RAL UZ-132 termoizoliacinėms medžiagoms ir kabamosioms luboms.

Knauf AMF atliko jame aprašytus gaminių bandymus ir aprašus, ir įvykdė keliamus reikalavimus, tad 2009 m. gruodžio 3 d. išduotu sertifikatu mūsų gaminių grupėms AMF-THERMATEX ACOUSTIC RANGE, AMFTHERMATEX ir AMF-ECOMIN buvo suteiktas „Mėlynojo angelo“ ženklas.

Ištrauka iš interneto puslapio www.blauer-engel.de kabamosioms luboms pabrėžia šiuos privalumus: „Privalumai aplinkai ir sveikatai:
Gaminiai

„Mėlynasis angelas“ termoizoliacinėms medžiagoms ir kabamosioms luboms su maža teršalų emisija. Pastatuose su termoizoliacinėmis medžiagomis ir kabamosiomis lubomis galima taupyti energiją ir sumažinti triukšmą. Tačiau šios priemonės gali kenkti aplinkai, jei gaminiai bus gaminami iš teršalų turinčių medžiagų. Ekologinis ženklas žymi tokias termoizoliacines medžiagas ir kabamąsias lubas, kurios gaminamos su mažesniu nei įstatymuose nurodytu kenksmingųjų medžiagų kiekiu ir gyvenamojoje aplinkoje yra nekenksmingos sveikatos atžvilgiu. Dėl suteikimo pagrindų atsižvelgiama į šilumos izoliaciją, garso izoliaciją ir taršos emisijos iš gaminių apribojimą.“

Gaminių grupės AMF-THERMATEX ACOUSTIC RANGE, AMF-THERMATEX ir AMF-ECOMIN yra šlapiuoju būdu pagamintos mineralinės plokštės, skirtos kabamųjų lubų konstrukcijoms. Be ekologinio ženklo, gaminiai dar pasižymi geromis priešgaisrinės saugos, akustinėmis ir higieninėmis savybėmis.

Mūsų firmos filosofija ir siekimas gaminti natūralius gaminius buvo vėl patvirtintas suteikiant ženklą, kadangi buvo reikalingi palankūs įrodymai sritims:

Daugiau informacijos rasite internete adresu www.blauer-engel.de (RAL UZ-132) ir www.amf-grafenau.de.